Belarus

ELEKTRNA POČERADY

Konstrukční úpravy míchacího centra

Více informací

technologická linka pro praní štěrkopísků

praní frakce 0-4 mm v max.množství 120 t/hod

-vstup ca.34% odplavitelných podílů pod 0,063mm

-výstup ca.1,5% odplavitel. podílů pod 0,063 mm

Pískovna Milhostov

Více informací

Lodní zastávka Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě

cab group logo

Hlavní projektant a autorský dozor realizace

 

Brno 2020

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

úprava kalu a odpadních vod

 

 

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

úprava stavebních písků

Více informací

Naši dodavatelé • linatex

  Čerpadla pro pískové suspenze
  Kompaktní zařízení
  Hydrocyklony
  Odvodňovací třídiče
  Gumy proti otěru
  Gumové hadice
  Ventily

 • caprari

  Odstředivá čerpadla
  Ponorná čerpadla
  Čerpadla do vrtů

  CAPRARI Logo gulaté
 • toyo

  Odolná ponorná čerpadla s rozdružovací hlavicí

 • Logo DRAG
  Vysokovýkonná odolná čerpadla