! NOVINKA !

Spuštěna nová technologická linka pro praní štěrkopísků

Pískovna Milhostov

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

úprava kalu a odpadních vod

 

 

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

úprava stavebních písků

Více informací

Kompletní dodávky

Technologie separace pevných odpadů uhelných elektráren z vody a jejich úprava pro další využití

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

Semimobilní kompaktní zařízení

Více informací

Naši dodavatelé • linatex

  Čerpadla pro pískové suspenze
  Kompaktní zařízení
  Hydrocyklony
  Odvodňovací třídiče
  Gumy proti otěru
  Gumové hadice
  Ventily

 • caprari

  Odstředivá čerpadla
  Ponorná čerpadla
  Čerpadla do vrtů

 • tsurumi

  Ponorná čerpadla na čistou vodu, znečištěnou vodu, abrazivní suspenze. Některé typy s rozdružovací hlavicí. Jsou vyrobené z vysoce kvalitních chromové ocelolitiny odolné proti abrazi.

 • toyo

  Ponorná čerpadla s rozdružovací hlavou pro transport abrazivních médií o vysoké koncentraci (až do koncentrace tuhé frakce 70% hmotnosti.

 • Mimořádně odolná čerpadla horizontální, vertikální, ponorná, dvouplášťová.