Projekční a realizační činnost 
v mokrém úpravárenství

Zabýváme se především:

Projekční činností:

 • návrhy technologických staveb
 • návrhy ocelových konstrukcí
 • návrhy betonových konstrukcí
 • zakládání staveb
 • statické posudky
 • požárně-bezpečnostní řešení staveb
 • zpracování projektové dokumentace dle stavebního zákona


Dodavatelskou činností: 

 • čerpadla odstředivá, horizontální, vertikální, ponorná, šroubová, hadicová), čerpadla pro čerpání čisté vody, pro čerpání abrazivních suspenzí.
 • hydrocyklony,
 • třídiče pro mechanické třídění, třídiče pro třídění vodou - protiproudé,
 • tlakové, abrazi odolné hadice LinaCut, TUBEflex a kompenzátory
 • třídící technika pro třídění suchých speciálních písků
 • odvodňovací technika - odvodňovací třídiče, centrifugy, kalolisy
 • pryže proti otěru (vysoce odolné proti abrazi)
 • tlumiče proti vibracím, vysoce absorpční gumy hluku

Realizační činností: 

 • inženýring a dodávky na klíč v oblasti mokrých úpravárenských technologií - úprava písků a štěrkopísků, separace, třídění a odvodnění minerálních kalů
 • korekce křivky zrnitosti
 • úprava kalu a odpadní vody (minerální)
 • autorský dozor
 • montáže ocelových konstrukcí
 • montáže potrubí PE, PP, PVC, ocel
 • výškové práce


Autorizační činností

 • pozemní stavby
 • statika a dynamika staveb
 • technologické zařízení staveb
 • osvědčení báňského projektanta


14+

LET ZKUŠENOSTÍ

V našem obru jsme díky našim zkušenostem špička.


200+

SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

Vyžádejte si reference z uskutečněných projektů


59+

LET ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTÍ

CAB Austria je považována za specialistu na úpravu minerálních surovin  v celé Evropě

ReferenceHledáte spolehlivého partnera pro Vaše projekty?