Belarus

ELEKTRNA POČERADY

Konstrukční úpravy míchacího centra

Více informací

technologická linka pro praní štěrkopísků

praní frakce 0-4 mm v max.množství 120 t/hod

-vstup ca.34% odplavitelných podílů pod 0,063mm

-výstup ca.1,5% odplavitel. podílů pod 0,063 mm

Pískovna Milhostov

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

úprava kalu a odpadních vod

 

 

Více informací

Kompletní dodávky

technologií mokré úpravy

úprava stavebních písků

Více informací

Kompletní dodávky

Technologie separace pevných odpadů uhelných elektráren z vody a jejich úprava pro další využití

Více informací

Naši dodavatelé • linatex

  Čerpadla pro pískové suspenze
  Kompaktní zařízení
  Hydrocyklony
  Odvodňovací třídiče
  Gumy proti otěru
  Gumové hadice
  Ventily

 • caprari

  Odstředivá čerpadla
  Ponorná čerpadla
  Čerpadla do vrtů

 • tsurumi

  Ponorná čerpadla na čistou vodu, znečištěnou vodu, abrazivní suspenze. Některé typy s rozdružovací hlavicí. Jsou vyrobené z vysoce kvalitních chromové ocelolitiny odolné proti abrazi.

 • toyo

  Ponorná čerpadla s rozdružovací hlavou pro transport abrazivních médií o vysoké koncentraci (až do koncentrace tuhé frakce 70% hmotnosti.

 • Mimořádně odolná čerpadla horizontální, vertikální, ponorná, dvouplášťová.

cab group logo

Kontakt

 

CAB minerals, s. r. o.
Jeronýmova 23
618 00 Brno

 

Email: