Belarus

Estonsko - Tallinn

23.05.2016, Estonsko, Tallinn

EST1Úspěšné spuštění technologie pro praní a třídění štěrkopísku.
Technologická voda se po čištění metodou flokulace vrací zpět do procesu.