Belarus

Čerpadla Linapump IIIr.

Společnost LINATEX je jedním z popředních světových výrobců zařízení pro zušlechťování minerálních surovin. Jako jeden z hlavních výrobců, v těsné spolupráci s našimi klienti, už v 60-tych letech představil čerpadla, která neustále zdokonaluje, kráčejíc s úrovní vývoje techniky.

Čerpadlo Linapump IIIr má široký výběr typových rozměrů a splňuje většinu požadavků pro využití při dopravě suspenze obsahující tuhé fáze. V oblasti dopravy abrazívních a korozivních médií si čerpadla Linapump IIIr vytvořili v celém světě výbornou reputaci a používají se zejména v náročných podmínkách z důvodu vysoké účinnosti a mimořádně vysoké životnosti oběžného kola, gumového obkladu skříně čerpadla z ocelolitiny.

Guma LINATEX mimořádně odolná proti opotřebení, vyrobená z přírodního kaučuku slouží na ochranu částí čerpadla, přicházejících do styku s abrazívním materiálem. To zajišťuje mimořádnou životnost čerpadla, zabezpečuje nízké prostoje zařízení a optimální provozní a investiční náklady.

Oblasti využití čerpadel Linapump IIIr. :

  • Pískovny a štěrkovny: Čerpaní směsi písku a vody na různé třídící a odvodňovací zařízení. čerpání odpadních vod znečistěných přírodním kalem.
  • Úpravny uhlí: Cirkulace těžkých kalů, plnění hydrocyklonů, odstranění odpadů z praní uhlí, doprava hlušiny.
  • Chemické závody: Odstranění chemických roztoků, kyselin a luhů z odpadu.
  • Cementárny: Doprava jemného a hrubého kalu, recirkulace v mlýnském okruhu, plnění zahušťovačů, doprava podsítného produktu, recirkulace ve flotačním okruhu.
  • Kovové rudy: Získávání rudy v recirkulaci mlýnského okruhu, plnění hydrocyklonů, čerpání zbytků z filtrace, doprava koncentrátů, odstraňování odpadů a jiných kalů.
  • Pitná voda: Bíla guma Linaplus - potravinářský certifikát.
  • Jiné oblasti využití: Papírenský průmysl, železárny, ocelárny, elektrárny, kaolínky, úprava sklářského písku, čistění řek.

Výkonnost:

Čerpadla s výkoností - od 11 m³/h do 1800 m³/h.

Celková dopravní výška - dle použití dosahuje až 45 m

V určitých podmínkách se používají čerpadla Linapump IIIr s kovovým oběžným kolem, které je vhodné pro vyšší celkovou dopravní výšku a výkon, než pogumované oběžné kolo.

Galerie čerpadel Linapump IIIr.

 
 

Odstředivá čerpadla na abrazivní suspenze Linapump IIIr