Belarus

Dopadové lišty Linatex

Vynikající absorbování nárazové energie v oblasti přesypů mezi navazujícími pásovými dopravníky.
Dopadové lišty jsou vhodné jako podklad pod gumový pás pásového dopravníku v místě dopadu materiálu ze skluzu pás.
Pás je podepřen po celé své délce a šířce a tím se zabraňuje jeho poškození a zvyšuje se jeho životnost.