Belarus

Pozvánka na veletrh MAWEV SHOW 2018

14/03.-17/03/2018, St. Pölten-Wörth, NÖ

MAWEV SHOW AT  Zveme Vás na mezinárodní veletrh

  MAWEV SHOW 2018

 

Nenechte si ujít prohlídku vylepšeného kompaktního zařízení na úpravu kalů a suspemzií !

Nové kompaktní zařízení DMS 30-150 od společnosti CAB
je určeno pro likvidaci a úpravu minerálních a kontaminovaných suspenzí, kalů z vrtů a tunelování, recyklaci zeminy, recyklaci směsného odpadu při čištění silnic, atd.


Zařízení bylo vyvinuto na základě rostoucí poptávky na mezinárodním trhu v souvislosti s ekologickými předpisy a požadavky.
V důsledku použití našeho stacionárního nebo semimobilního kompaktního zařízení DMS se značné množství zpracovávaného materiálu zhodnotí a využije ve stavebním průmyslu. Například jako kamenivo v betonárkách, do nosných vrstev komunikací, atd.

Dalším synergickým výsledkem použití našeho zařízení je redukce nákladů na vybudování objemné skládky.
Kompaktní zařízení DMS pracuje v kompletně automatickém provozu a je kombinováno se zařízeními pro odvodnění kalů (včetně neutralizace a kalolisu) a tím zajišťuje ekologický provoz použité provozní vody v uzavřeném okruhu.
Hydraulicky ovládaný sklápěcí kontejner na vstupu kompaktního zařízení DMS umožňuje snadnou nakládku všemi běžnými dopravními prostředky.

Rádi Vám osobně vše ukážeme a vysvětlíme na našem stánku