Belarus

Dokončený projekt linky pro praní štěrkopísků v Milhostově

09/2017, Pískovna Milhostov ČMŠ - praní štěrkopísku

M01V nově otevřené pískovně Milhostov byla investorovi
předána nová technologická linka pro praní štěrkopísků.

Provádí se praní frakce 0-4 mm v maximálním množství 120 t/hod, která na vstupu obsahuje až 34 % odplavitelných podílů pod 0,063 mm.

 

 

Pískovna Milhostov ČMŠ

praní frakce 0-4 mm v max.množství 120 t/hod
- vstup ca.34% odplavitelných podílů pod 0,063mm
- výstup ca.1,5% odplavitelných podílů pod 0,063 mm

V září 2017 byla investorovi předána kompletně nová technologická linka pro praní štěrkopísků, instalována v nově otevřené pískovně Milhostov, jejímž majitelem je společnost Českomoravský štěrk, a.s. Společnost CAB minerals zde vystupovala jako dodavatel technologických částí linky frakce 0-4 mm a vodního hospodářství, ale především také jako držitel technologických garancí.

- separace jemných částic -

Nejnáročnějším procesem linky a technickým know-how CAB minerals je praní frakce 0-4 mm v maximálním množství 120 t/hod, která na vstupu obsahuje až 34 % odplavitelných podílů pod 0,063 mm. Proces separace odplavitelných podílů začíná v sací nádrži, odkud jemné částice mohou unikat přepadovým žlabem. Suspenze 0-4 mm je z této sací nádrže čerpána kalovým čerpadlem Linatex IIIr do hydrocyklonu CAB, kde je snížen obsah odplavitelných podílů v 0-4 mm. Následně je materiál účinně propírán na odvodňovacím třídiči CAB a podsítná část opětovně čerpána do druhého hydrocyklonu CAB s následujícím odvodněním. Tímto procesem dosahuje výsledná frakce 0-4 mm na výstupu z odvodňovacího třídiče až 1,5 % odplavitelných podílů, přičemž dochází k minimálnímu úniku jemných částic využitelného materiálu na kalové pole, což je vzhledem k počáteční kontaminaci vynikající výsledek.