Belarus

Štěrkopískovna Hulín - Výměna primárního hrubotřídiče

03/2017, Štěrkopískovna Hulín - Výměna primárního hrubotřídiče

Sestava PONáhrada třídiče za nový s vyšší kapacitou 450 t/hod a úprava nezbytných souvisejících konstrukcí

 


V březnu 2017 byla dokončena částečná rekonstrukce primárního stupně třídění ve Štěrkopískovně Hulín, jejímž majitelem je společnost Českomoravský štěrk, a.s.. Stávající třípatrový třídič Svedala H3 PPP rozměrů 2,5x6,0 metrů byl z důvodu provozního opotřebení a nevhodně navržené konstrukce v téměř dezolátním stavu.

Úkolem naší společnosti bylo nahrazení třídiče za nový s vyšší kapacitou 450 t/hod a úprava nezbytných souvisejících konstrukcí:

  • vyztužení nosné ocelové konstrukce – potlačení kmitání
  • úprava a vyložení vstupního skluzu z pasového dopravníku
  • úprava konstrukce podsítné vany + doplnění vstupního otvoru
  • doplnění bezpečného přístupu k motoru třídiče a vstupů na horní patro třídiče

Po zpracování projektové dokumentace včetně statického posouzení celé nosné ocelové konstrukce byly dne 20. 2. 2017 započaty demontážní práce. Dne 15. 3. 2017 bylo dílo převzato investorem k užívání.

Nový třídič LS/DRD 2500x6 – 55,0 kW je originální konstrukcí zhotovenou na míru společností Binder. Unikátní je zde rovněž osazení třídiče na tzv. vzduchové pružiny, které do značné míry snižují silové účinky přenášené do nosné konstrukce.