Belarus

Technologické části

Společnost CAB minerals využívá a dodává v rámci realizace vlastních technologických řešení i dílčích požadavků jednotlivých zákazníků nebo dodavatelů pro úpravy zrnitých materiálů tato zařízení a technologie:

Kompaktní zařízení

Kompaktní zařízení je semimobilní sestava zařízení (čerpadlo, odvodňovací třídič, hydrocyklon, vana, nosná ocelová konstrukce), které poskytuje efektivní dynamické odvodnění a intenzivní odkalení produktu, rovněž i korekci zrnitostní křivky písku (převážně frakce 0-4 mm). 
Nabídka kompaktních zařízení »

Čerpadla

Čerpadla pro dopravu abrazivních suspenzí, čisté (provozní) vody.
Nabídka čerpadel »

Centrifugy (odstředivky)

Finální pevný materiál s obsahem vody 20-30 hm.%.

Otěruvzdorné hadice

Hadice jsou odolné proti otěru a slouží pro transport vysoce abrazivních materiálů.

 

Plastová potrubí a nádrže PE, PP

Plastová potrubí a nádrže používáme pro transport a akumulaci vody, chemie, ale i abrazivních suspenzí. Výhodou plastů je snadná manipulace, dobrá odolnost proti abrazi a chemickým látkám používaným v úpravě zrnitých surovin a opadů. Konstrukce nevyžadují povrchovou úpravu.

Ventily

Ventil do potrubí mezipřírubové, nožové, klapky, hadicové ventily. Ruční, ovládané elektrickým pohonem, tlakovým vzduchem.

 

Hydrocyklony

Hydrocyklony používáme pro separaci materiálů rozdílných zrnitostí, separaci jílů a odplavitelných podílů z produktu na požadované hranici v rozmezí 20-160 µm, zahuštění suspenzí na cca 35 hm.% zbytkového množství vody v suspenzi, korekci zrnitosti. 

Nabídka hydrocyklonů »

Třídiče

Vodní protiproudé třídiče (jednokomorové, osmikomorové) a vibrační odvodňovací třídiče. V rámci technologické linky i třídiče pro suché i mokré třídění zrnitých materiálů.
Nabídka odvodňovacích třídičů »

Kalolisy

Vysoce efektivní, kompaktní, odvodňovací zařízení pro odvodnění jemných kalů zrnitosti pod 63 µm.

Gumy Linatex proti oděru

Gumy z přírodního kaučuku, základní vlastnosti - odolnost proti abrazi a chemii, výborná tlumící schopnost vibrací, možnost využití v různých odvětvích průmyslu.
Nabídka gum proti otěru Linatex »

Dopadové lišty Linatex

Podpěrné nosníky pod gumový pas pasového dopravníku (náhrada válečkové stolice).
Nabídka dopadových lišt »

Ocelové konstrukce a nádrže

Vyrábíme ocelové konstrukce a nádrže menších rozměrů. Převážná výroba je pro technologické aplikace kompaktních zařízení a dodávky ocelových nádrží a zásobníků v rámci našeho vlastního technologického řešení a dodávek. Ocelové konstrukce vyrábíme jak natírané, tak žárově zinkované, dle přání zákazníků.