Belarus

Kompaktní zařízení

Semimobilní zařízení pro úpravu jemnozrnných materiálů od společnosti CAB (hydrocyklon a odvodňovací třídič) s použitím komponentů LINATEX, čerpadla pro dopravu tuhých materiálů, hadice, gumy proti abrazi.

Používají se pro:

 • úpravu stavebních a průmyslových písků, bentonitu,
  kaolínu, štěrku, teplárenské strusky a popílku
 • odpadové vody a odstranění tuhých nečistot z vody
 • odvodnění materiálů
 • úpravu jemnozrnných písků
 • odstranění hlinitých a jílových podílů
 • úpravu písku podle potřeby (např. odstranění tzv.
  „břicha“ na křivce zrnitosti, odstranění jemných částic...

V závislosti od zadané úlohy, semimobilní zařízení zhotovujeme jednostupňové nebo dvojstupňové.
Díky tomu se dá používat pro směsi písek/voda 50-1000 m³/h a tuhých látek od 10 t/h do 250 t/h (max. 6 mm) s hranicí dělení 40–160 μm.


Výhody kompaktních zařízení:

 • Dynamické odvodnění výstupního materiálu (0/1; 0/2; 0/4 mm)
 • Enormní úspora vody (např. při 100 t/h; 0-4 mm; cca 12,0–15,0 m³/h)
 • Intenzívnější odkalení (např. snížení podílu odplavitelných částic z 30% na 2% v celkovém množství)
 • Možnost korektury obsahu jemnozrnného písku (promývací kužel hydrocyklonu)
 • Zbavení zrnitostní křivky tzv. „pískového břicha“ pomocí dvojstupňového zařízení
 • Krátká doba skladování materiálu před expedicí
 • Lepši prací efekt, pomocí odstředivého efektu
 • Možnost okamžitého použití produktu
 • Ostřejší hranice separace 0,063 mm (dle potřeby i nižší)
 • Účinné oseparace slídy, křehkých zrn lehčeného materiálu
 • Úspora prostoru a výrazně nízké hmotnostní zatížení
 • Nízké investiční a provozní náklady
 • Úspora dopravních nákladů
 • Jednodušší provoz v přechodném období sezóna - zima, zima - sezóna