Belarus

Při mokré úpravě zrnitých surovin je nutné řešit separaci velmi jemných pevných podílů, které jsou nevhodné v produktech. a při zpracování odpadů, je nutné tyto jemné podíly separovat většinou z vody. Současně při zpracování zrnitých materiálů vodou a po separaci jemných odplavitelných podílů je získaný produkt odvodnit. V běžné praxi se jedná o produkty zrnitosti 0,0-4,0 mm, 0,0-2,0 mm a 2,0-4,0 mm, případně 0,0-0,1 mm a 1,0-4,0mm.

Hlavně ve výrobě stavebních písků se využívají tzv. „Kompaktní zařízení“, která jsou semimobilní.

Toto kompaktní zařízení je sestava čerpadla, hydrocyklonu (hydrocyklonů) třídiče, vany pod třídičem, nosné ocelové konstrukce včetně skluzu a obslužné plošiny. Celá sestava je vybavena rozvaděčem elektroinstalací, která slouží k napájení strojů elektrickou energií a řízením technologického procesu kompaktního zařízení.

Kompaktní zařízení separuje z frakce 0,0-4,0 mm v suspenzi s vodou do vany zařízení nebo přímo na odvodňovací třídič, v hydrocyklonu odplavitelné pevné podíly pod 0,063 mm. Materiál frakce 0,063-4,0 mm vycházející jako výnos hydrocyklonu se odvodňuje na odvodňovacím třídiči. Tento proces upravuje tak, že ze zařízení můžeme získat jeden odvodněný produkt (0,063-4,0 mm) nebo dva (0,063-1,0mm a 1,0-4,0 mm).

Výsledkem jsou produkty: 0,063-4,0 mm vlhkost cca 12,0-15,0% 0,063-1,0 mm vlhkost cca 17,0-20,0% a 1,0-4,0 mm vlhkost cca 12,0-14,0% nebo 0,063-2,0 mm vlhkost cca 15,0-18,0% a 2,0-4,0 mm vlhkost cca 12,0-13,0%

Dle složení zařízení – jeden, dva nebo tři stupně separace může vést k obsahu odplavitelných nečistot v produktech z původního podílu 25-30% ve vstupním materiálu na konečnou hodnotu pod 3% v produktu. Kompaktní zařízení nevyžaduje žádné základy. Pro jeho umístění je dostačující zpevněná vodorovná štěrková plochy. Při zpracování zrnitých průmyslových odpadů technologický postup podobný doplněný separací jemných podílů pod 0,063 mm z vody a jejich následným odvodněním v dalším technologickém uzlu.