Belarus

CAB Hydrocyklon

CAB Hydrocyklony mají v moderní úpravárenské technice rozmanité možnosti použití.


Výhody CAB hydrocyklonu:

  • Konstantní vyložení pevné látky nehledě obměnných přeměn pevné látky
  • Skvělé předodvodňování a proto vyšší koncentrace pevné látky vynášeného materiálu
  • Extrémně vysoká rezistence proti opotřebení a korozi ť krátké doby údržby a prostojů
  • Použitelný ve všech oblastech oddělování pevné a kapalné části (např. třídění, koreke křivky zrnitosti, zpětné získávání jemného podílu, odvodnění, odkalování, zahuštění)

Vyložení

CAB hydrocyklony jsou pro standardní použití vyloženy gumou Linatex, která je světově proslulá svojí výjimečnou ochrannou proti opotřebení a korozi.
Linatex guma je přírodní materiál, který má extrémně vysokou odolnost proti oděru za mokra. Z tohoto důvodu je vnitřní povrch separátoru, který je v kontaktu s abrazivními kaly, vždy vyložen nebo vyroben z Linatex gumy.
Pro vyložení, které odolává vlivům olejů se používá guma Linatrile.

Provoz

Hydrocyklon je založen na stejných dvou silách: odstředivé a gravitační. Materiál je dopravován do hydrocyklonu tangenciálním vtokem (1), který vytváří rotačním efektem odstředivou sílu, což způsobuje, že částice s vyšší hmotností ( příp.hustotou) jsou vytlačovány k povrchu hydrcyklonu. V důsledku nepřetržitého toku materiálu do kužele, tyto separované částice ztrácejí rychlost a kloužou po plášti kužele do ústí trysky (2). Voda, jemné podíly, prach a jíly stoupají vířivě vzhůru do přepadu (3) a jsou odváděny přepadovou trubkou (4). Klíč k úspěchu hydrocyklonu Linatex leží ve vypouštěcí trysce (5), která je nasazena na ústí hrdla kužele.

Prodloužené přepadové potrubí vytváří sifonový podtlak ve spodní části vnitřní trysky. Toto vakuum je dostatečné k tomu, aby udrželo vypouštěcí gumovou tašku uzavřenou a tím se odtahuje většina vody a odplavitelných podílů horním přepadem. Když hmotnost pevných částic v tašce je dostatečná k překonání vakua a pružného odporu tašky, je vypouštěcí taška vahou částic otevřena a odpouští pevné podíly.
Podtlak a tím i hustota přepadového materiálu jsou ovládány zavzdušňovacím ventilem osazeným na přepadovém potrubí, což umožňuje regulovat činnost hydrocyklonu.

Hydrocyklon CZ PDF (149,93 KB)
Schemy hydrocyklon PDF (205,83 KB)