Belarus

Mechanické třídění

Vibrační třídiče

V našich technologických linkách pro úpravu stavebních písků používáme vibrační třídiče CVT Vibrační třídiče se používají na technologické a finální třídění zrnitých materiálů jako drcené kamenivo, štěrkopísek, uhlí, žula, vápenec, …, pro suché i mokré technologie. Vibrační třídiče jsou poháněny vibromotory, s eliptickým tvarem kmitů, třídící plochy jsou osazeny ocelovýma, nebo PU sítama s oky 2 - 200 mm. Třídění je docíleno kruhovým pohybem, který je vybuzen nevývažkovým budičem umístěným v těžišti stroje. Vibrační třídiče jsou nejčastěji dodávány jako součást celé technologické linky.