Belarus

Společnost CAB minerals se zabývá:

 • Projekční činností                                     

  • návrhy technologických staveb
  • návrhy ocelových konstrukcí
  • návrhy betonových konstrukcí
  • zakládání staveb
  • statické posudky
  • požárně-bezpečnostní řešení staveb
  • zpracování projektové dokumentace dle stavebního zákona
 • Realizační činností

  • inženýring a dodávky na klíč v oblasti mokrých úpravárenských technologií - úprava písků a štěrkopísků, separace, třídění a odvodnění minerálních kalů pro štěrkovny, pískovny, keramičky, kaolinky, úpravny rud a uhlí, průmysl stavebních hmot, elektrárenské kaly, tunelování a hloubkové zakládání
  • korekce křivky zrnitosti                                                                                         
  • úprava kalu a odpadní vody (minerální)
  • autorský dozor
  • montáže ocelových konstrukcí
  • montáže potrubí PE, PP, PVC, ocel
  • výškové práce
  • výroba plastových nádrží PE, PP, PVC
  • provádění ochrany proti opotřebení
 • Dodavatelskou činností

  • čerpadla odstředivá, horizontální, vertikální, ponorná, šoubová, hadicová), čerpadla pro čerpání čisté vody, pro čerpání abrazivních suspenzí.
  • hydrocyklony,
  • třídiče pro mechanické třídění, třídiče pro třídění vodou – protiproudé,
  • tlakové, abrazi odolné hadice LinaCut, TUBEflex a kompenzátory
  • třídící technika pro třídění suchých speciálních písků
  • odvodňovací technika - odvodňovací třídiče, centrifugy, kalolisy
  • pryže proti otěru (vysoce odolné proti abrazi)
  • tlumiče proti vibracím, vysoce absorpční gumy hluku
 • Autorizace

  • pozemní stavby
  • statika a dynamika staveb
  • technologické zařízení staveb
  • osvědčení báňského projektanta

Pro návrh technologických řešení naše společnost využívá zejména zařízení následujících výrobců:

 • CAB - Rakousko – mateřská společnost
 • Weir minerals - Anglie 
 • Caprari – Itálie
 • Centrisys - USA
 • Fraccaroli & Balzan - Itálie

 • TOYO - Japonsko
 • Tsurumi- Japonsko