Belarus

Odvodnění

Nabízíme několik technologických způsobů a zařízení pro odvodnění zrnitých materiálů. Pro nejširší škálu využití doporučujeme odvodňovací třídiče DS s lineárním tvarem kmitu vyrobeny mateřskou společností CAB A&V GmbH v Rakousku. Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na ochranu životního prostředí, a s tím spojené likvidaci kalových polí, nabízí CAB rovněž technologii odvodnění nejjemnějších zrnitých materiálů pomocí dvou zařízení. Ve spolupráci s italským výrobcem F&B nabízíme dodávku plně automatizovaného kalolisu. V případě malého zástavbového prostoru či jiných technologických požadavků můžeme nabídnout variantní řešení odvodnění pomocí dekantační odstředivky (výroba v USA).

  • Odvodňovací třídiče CAB DS

    Pro intenzívní odvodnění, praní suroviny, korekce zrnitostních křivek. Odvodňování dvou frakcí současně za použití jednoho třídiče. Použití v rozmanitých průmyslových odvětvích našich zákazníků. Výhodou těchto třídičů je jejich velká výkonnost, nízká výška a nízké náklady na provoz a údržbu.

  • Centrifugy

    Centrifuga je zařízení pracující v kontinuálním provozu na bázi odstředivých sil. Skládá se ze dvou rotačních částí. 1. část - rotační válec, který tvoří vnější část centrifugy a slouží pro vytvoření odstředivé odvodňovací síly 1500-3000 ot/min. 2. část - rotační šroubovice, která obsahuje vstupní komoru susspenze do prostoru odstředivky (rotačního válce) a dále slouží k vyhrnování odvodněných částic z prostoru rotačního válce s rychlostí otáček 10-30 ot/min. Odpadní čistá voda z odstředivky výtéká z druhuhé strany válce než je výnos materiálu.

  • Kalolisy

    Kalolis je vysoce efektivní, kompaktní, odvodňovací zařízení pro separaci materiálu z kalové suspenze ve formě vylisovaných koláčů. Skládá se z rámu, filtračních komor a filtračních plachetek. Kalolisy pracují na základě vysokého plnícího tlaku kalové suspenze a následného stlačení filtačních plachetek, což vede ke snížení obsahu kapaliny v odpadním materiálu a současně k čištění odpadní kalové suspenze od pevných podílů. Ve filtračním médiu zůstává omezené množství pevných částic. Pevné částice obsahující zbytkové množství vody vytvářejí mezi jednotlivými plachtkami filtrační koláč. Plachetky se následně uvolní a filtrační koláče vypadávají z lisovacího prostoru do prostoru pod kalolisem.