Belarus

Štěrkopískovna Hulín – ČMŠ
Výměna primárního hrubotřídiče

V březnu 2017 byla dokončena částečná rekonstrukce primárního stupně třídění ve Štěrkopískovně Hulín, jejímž majitelem je společnost Českomoravský štěrk, a.s.. Stávající třípatrový třídič Svedala H3 PPP rozměrů 2,5x6,0 metrů byl z důvodu provozního opotřebení a nevhodně navržené konstrukce v téměř dezolátním stavu.
Úkolem naší společnosti bylo nahrazení třídiče za nový s vyšší kapacitou 450 t/hod a úprava nezbytných souvisejících konstrukcí:

  • vyztužení nosné ocelové konstrukce – potlačení kmitání
  • úprava a vyložení vstupního skluzu z pasového dopravníku
  • úprava konstrukce podsítné vany + doplnění vstupního otvoru
  • doplnění bezpečného přístupu k motoru třídiče a vstupů na horní patro třídiče
 

- třídění písku, štěrkopísku -

Po zpracování projektové dokumentace včetně statického posouzení celé nosné ocelové konstrukce byly dne 20. 2. 2017 započaty demontážní práce. Dne 15. 3. 2017 bylo dílo převzato investorem k užívání.

Nový třídič LS/DRD 2500x6 – 55,0 kW je originální konstrukcí zhotovenou na míru společností Binder. Unikátní je zde rovněž osazení třídiče na tzv. vzduchové pružiny, které do značné míry snižují silové účinky přenášené do nosné konstrukce.