Belarus

Třídění

 • Mechanické třídění

   • Vibrační třídiče

  Vibrační třídiče se používají na technologické a finální třídění zrnitých materiálů jako drcené kamenivo, štěrkopísek, uhlí, žula, vápenec, …, pro suché i mokré technologie. Vibrační třídiče jsou poháněny vibromotory, s eliptickým tvarem kmitů, třídící plochy jsou osazeny ocelovýma, nebo PU sítama s oky 2 - 200 mm. Třídění je docíleno kruhovým pohybem, který je vybuzen nevývažkovým budičem umístěným v těžišti stroje. Vibrační třídiče jsou nejčastěji dodávány jako součást celé technologické linky.

 • Třídění vodou

  Protiproudé třídění vodou se využívá pro tříděné zrnitých materiálů v oblasti jemné zrnitostní skladby zpracovávaného materiálu. Protiproudé třídění může vést k získání dvou nebo více produktů ze zpracovávaného materiálu. Pro získání dvou produktů se využívají jednokomorové třídiče, pro získání více produktů najednou se používajíc protiproudé třídiče osmikomorové.

  • Jednokomorové třídiče

   Jednokomorové třídiče umožňují výrobu dvou produktů z podávaného materiálu s ostrou hranicí dělení.

  • Osmikomorové třídiče

   Osmikomorové třídiče umožňují výrobu více produktů dle zrnitosti z podávaného materiálu současně. Ostrost hranice třídění je horší než u jednokomorového třídiče, ale výroba umožňuje větší variabilitu produktů.