Belarus

Jednokomorové třídiče

Jednokomorové třídiče umožňují výrobu dvou produktů z podávaného materiálu s ostrou hranicí dělení.

Zpracovávaný materiál je dopravován vodou do třídiče, v podobě zahuštěné suspenze výnosu z hydrocyklonu, který zajišťuje rovnoměrnou koncentraci vstupní suspenze přicházející do třídiče.

Suspenze přichází do středové nátokové části třídiče do vodního lože, ve kterém je zahuštěné suspenze rozptýlena a jednotlivé zrna materiálu klesají,sedimentují tělesem třídiče. Těleso třídiče může být hranaté ve tvaru čtverce po celé výšce třídicí části třídiče. Proti klesajícím zrnům proudí tlaková voda ze sestavy trysek umístěných v celém spodním průřezu třídící části třídiče. Podle rychlosti proudění tlakové vody v třídící části třídiče jsou jemnější zrna dle stanovené hranice třídění vynášena k hladině a proudící vodou strhávána do přelivného žlabu. Hrubší zrna klesají níže a ž do kónické nebo jehlanovité spodní části třídiče, která je uzavřena ventilem.

Ventilem je regulována koncentrace suspenze v kónusu. Ventil se otvírá a přivírá, případně zavírá dle změřené hustoty suspenze. Celý proces je řízen automaticky.