Belarus

Osmikomorové třídiče

Zpracovávaný materiál je dopravován vodou do třídiče, v podobě zahuštěné suspenze výnosu z hydrocyklonu, který zajišťuje rovnoměrnou koncentraci vstupní suspenze přicházející do třídiče.

Suspenze přichází na začátek horizontální trasy pohybu materiálu. Základní proces je unášení zrnitého materiálu horizontálně doplňující transportní vodou. Unášející proud postupující v ose třídiče nad komorami od první komory k poslední osmé komoře a přelivu se rozlévá do šířky (zvětšující se šířka třídiče). Tím se zpomaluje rychlost unášení materiálu a jednotlivé zrna dle vlastní velikosti klesají do jednotlivých komor. Proti klesajícím zrnům proudí z každé komory stanovený objem třídící tlakové vody, která svojí rychlostí proudění třídí zrna a lehčí zrna přesouvá do vodorovného postupu a tím, do následujících komor. Od první komory do poslední osmé komory se ukládají postupně největší zrna v první komoře až ta nejmenší v poslední komoře. U tohoto procesu třídění třídící voda jde do přelivu a může ještě separovat zbytek odplavitelných nečistot z tříděného materiálu. Jednokomorový třídič tuto schopnost nemá. Avšak v celém procese podávaný materiál do třídičů je již obvykle zbaven odplavitelných látek.

Jednotlivé komory jsou ještě regulovány vypouštěcími ventily, které jsou otevírány na základě měření koncentrace v každé komoře samostatně. Tento systém umožňuje použít produkt z každé komory samostatně nebo kombinovat komory dle potřeby výroby. Otvírání komor je řízeno automaticky.